Info Historik Kontakt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEP14 SEP30 SEP40 SEP50 SEP60 Special Objekt Data HEX-fil Service

torsdag 30 maj 2024

Tång Teknik AB
Norra Gävlevägen 59
818 45 Hedesunda

Tel: 070 699 60 31

... Sundbergs Elektroniska Processkontroller ”SEP” är en beteckning på en serie elektroniska lösningar som tagits fram för Rolba Svenska AB

Begynnelsen är SEP22 som är en modul för steglöst varvtal till Scanias 4-serie. SEP22 låg länge färdig och bara väntade på ett medgivande från Scania, som kom i Scania påbyggnadsnytt daterad 1998-06-13

Nästa projekt var volymvisning av slamtankens innehåll via en ultraljudsgivare och en styrenhet som bearbetar givarens signal till volympresentation via display. Efter mycket letande och testande med olika givare visar det sig att det är väldigt svårt att få en acceptabelt stabil visning, noggrannheten är förvånansvärt bra men under förutsättning att trycket i tanken (oavsätt över eller undertryck) är stabilt. Dom bästa givarna har ett område från 0,3 till 2 bar absoluttryck men fungerade ända ned till 0,1 bar absoluttryck

Ur detta projekt växte SEP50 fram, som är ett paket bestående av en styrmodul SEP23 en displayenhet SEP25 och två stycken tryckgivare, en för att visa spoltryck och den andra för att visa vattenvolym, upplösningen av volymen är ca. 15-20 liter, vilket kan tyckas onödigt bra för volymvisning men vidare behövs den noggranheten om man vill ha en mjukvaruberäknad relativ flödesgivning på vattenpump(ar)

Vidare så ingår varvtalsräknare(för bilens motor) och en ljusramp för kontroll av vattenvolym på lite distans från bilen. Upp till 4 st. drifttidsmätare för vacuumpump och vattenpump(ar). En utgång på SEP23 är konfigurerad för att kunna ”hänga” på ett EP-styrt vriddon till tankens påfyllningskran för att få automatisk vattenreglering vid körning mot vattenpost. Temperaturvisning på slam å vattentank, vattentempen har en övre gräns som förreglar vattpumpens funktion.

Slangmätning var nästa projekt som idag fungerar alldeles utmärkt och finns att tillstå för SEP50. Kontruktionen är enkel och robust och visningen är noggrann och väldigt pålitlig, eftersom källan för resultatet är slangtrummans rörelse istället för att nyttja slangens friktion mot ett enskilt mäthjul.

Tack vare slangmätningens uppbyggnad fanns bra förutsättningar för positionering av en så kallad ”slangledare”. Istället för den mekaniska ”ledarskruven” med kedjedrift är det en hydraulisk kolv som positioneras av en styrenhet.Är det inte bättre med en mekanisk lösning?
Många gånger en befogad fråga, beroende av funktioners olika behov av noggranhet, blir det ofta en ekonomisk fråga, och att få en 1 tums högtrycksslang att ligga ”snyggt” på en trumma krävs vid vändningssekvenserna precision, och med styrenheten har man mycket bättre möjligheter att säkert påbörja ett nytt ”slanglager” vid vändning och därmed förhindra ”klättring” av slangen. En av andra fördelar är vid byte av slangdiameter, enkelt ändrar du några parametrar via displayens 4 knappar, till jämförelse med den mekaniska lösningen, börja byta utväxlingar eller kanske ledarskruv.

Projektet med ”slangledare” är i full gång och efter vinterns tester på hemmaplan med goda resultat skall två bilar förses och komma ut på fältet till sommar…


10/2-2005 En ny produkt SEP30 ”vätskenivåkontroll”, består av en kapsling (se bild), en tryckgivare för nivåvisning och en nivåprob för nivåvaktsfunktionen samt kablage med addresserade kontakter för snabb & enkel montering.

9/3-2005 Sex bilar med elektroniskt styrd slangledare rullar nu i olika delar av landet med gott resultat.


Sundbergs Elektroniska Process Controller, el, elektronik, data, datorer, dator, pc, mac, linux, windows, slang, slangstyrning, spoltryck, rolba, slamsugare, scania, volvo, lastbil, shitsuckingtruck, spoltryck, spolbil